Otpadnički ili otpadnićki?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: otpadnićki ili otpadnički? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prilogu i pridjevu kojima se označava nešto što se odnosi na otpadnika ili na način otpadnika. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati otpadnički, otpadničkog, otpadničkom…

LEAVE A COMMENT