Ozračen ili ozraćen?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: ozraćen ili ozračen? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu trpnom koji dolazi od glagola ozračiti. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ozračen, ozračena, ozračeno…

LEAVE A COMMENT