Ozračenost ili ozraćenost?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: ozraćenost ili ozračenost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava stanje nekoga ili nečega što je ozračeno. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ozračenost, ozračenosti, ozračenostima…

LEAVE A COMMENT