Panično ili panićno?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: panično ili panićno? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prilogu koji označava nešto s panikom. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati panično, paničnog, paničnom, panične…

LEAVE A COMMENT