Pčelariti ili pčelariti?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: pčelariti ili pćelariti? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o nesvršenom glagolu koji znači držati pčele, baviti se pčelarstvom. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati pčelariti, pčelarim, pčelariš, pčelari…

LEAVE A COMMENT