Plaćen ili plačen?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: plaćen ili plačen? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu trpnom glagola platiti koji znači dati naknadu za nešto. Naglašen je dugosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati plaćen, plaćena, plaćeni…

OSTAVITE KOMENTAR