Kako se piše pravilno na hrvatski?

Nažalost ili na žalost?

Kako je pravilno pisati: na žalost ili nažalost?

Kad je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja u hrvatskom jeziku, govornici nerijetko nailaze na probleme i rade greške u pisanju. Ponajprije je riječ o tome da se mnoge riječi izgovaraju sastavljeno, spojeno, a pravilno ih je odvojeno pisati. S druge strane, kod nekih riječi pravilno je sastavljeno pisanje, ali ih govornici pišu rastavljeno odnosno odvojeno. Najčešći je uzrok tome što su riječi često sastavljene od više sastavnica, pa se govornicima vjerojatno čini pravilno pisati ih odvojeno.

Takvi primjeri su riječi koje sadrže prvu sastavnicu video (videoigra, videoprijenos, videosnimka, videokonferencija, videokamera, videonadzor, videoteka i dr.), audio (audiovizualan, audiozapis…), foto (fotomontaža, fotoreporter, fotorobot) i tako dalje.

Kod glagola se najčešće griješi u pisanju niječnice ne sastavljeno s glagolom koji slijedi. Pravilno je pisati ne radim, ne trči, ne pleše, ne odlazi, ne volimo, ne žele, ne rade, ne pjevam i tako dalje. Međutim, kad je riječ o imenicama s niječnicom ne, pravilno ih je pisati sastavljeno: nerad, nemoć, nebriga, nekultura i dr.

Kad je riječ o pisanju nažalost i na žalost, obje verzije pisanja mogu se naći u praksi. Međutim, postoji razlika u korištenju. Nažalost je prilog, a na žalost je prijedložna konstrukcija.

Primjeri:

  • Nažalost, nije mogao doći.
  • Na žalost protivnika, mi smo dobili utakmicu.
  • Nažalost ne znam taj odgovor.
  • Na žalost majčinu, nije došao.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše i nažalost i na žalost.