Kako se piše pravilno na hrvatski?

Plavook ili plavok?

Kako je pravilno pisati: plavook ili plavok?

Ovdje je riječ o dvojbi kako se pravilno piše pridjev – plavook ili plavok – koji opisuje osobu plavih očiju.

Postoji više primjera u hrvatskom jeziku gdje se dvoji o samoglasniku o. Primjerice, kod pisanja vodootporan ili vodotporan gdje je pravilno pisati vodootporan jer nastaje od imenice voda i pridjeva otporan. Dvoji se i kod pisanja imenice muškog roda poočim ili počim gdje je pravilno pisati poočim, jer se tvori od prijedloga po i imenice otac.

Ovdje je riječ o dvojbi gubi li se ili ne gubi glas /o/ koji se u tvorbi udvostruči. Pridjev je nastao od pridjeva plavo i imenice oko i radi očuvanja korijena riječi ne gubi se glas /o/. Pravilno je pisati plavook, plavooka, plavooku, plavookim, plavooki… Pravilna je uporaba u sintagmama: plavooki dječak, plavooka glumica, plavooki modri zmaj i dr. Navest ćemo još neke primjere pravilne uporabe.

Primjeri:

  • Uvijek je govorila da će se udati za plavookog i plavokosog muškarca.
  • Gledali su fotografije plavookih ljepotica iz sjevernih krajeva.
  • Mislila sam da je Marta plavooka, ali sad vidim da su joj oči više zelene.
  • Svi moji muževi su plavooki i plavokosi, tako da možemo reći da imam tip muškarca koji preferiram.
  • Zbog plavooke ljepotice potpuno je šenuo pameću.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše pridjev plavook, plavooka, plavooko, plavookih, plavookoj, plavookog… Dakle, u tvorbi pridjeva plavook zadržavaju se oba glasa o.