Kako se piše pravilno na hrvatski?

Počašćen ili počaščen?

Kako je pravilno pisati: počašćen ili počaščen?

ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi.

nažalost, nekim govornicima je vrlo teško razlikovati glasove č i ć, a nekima je to vrlo jednostavno i usvojili su to od najranijih dana. također, postoje regije gdje je posebice teško usvajanje razlikovanja č i ć zbog njihovih lokalnih govora gdje te razlike nisu očite.

Dakle, dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Riječ je o glagolskom pridjevu trpnom koji dolazi od glagola počastiti te znači ugostiti koga, iskazati čast nekome. Pravilno je pisati počašćen, počašćena, počašćenu, počašćeni…

Primjeri:

  • Bio je uistinu počašćen našim dolaskom i zahvalio svima.
  • Počašćeni smo vašom prisutnošću i molimo da ostanete dulje.
  • Nije bio počašćen pićem pa se odmah uvrijedio.
  • Počašćeni smo posjetom predsjednika našem malom kraju.
  • Osjećaš li se počašćeno jer je Marta odabrala tvoje društvo?
  • Ja sam počašćena jer ste me odabrali u ovo visoko društvo.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše glagolski pridjev trpni glagola počastiti – počašćen, počašćena, počašćeni, počašćeno, počašćenog, počašćenima, počašćenoj…