Počiniti ili poćiniti?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: poćiniti ili počiniti? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o svršenom glagolu koji znači učiniti nešto. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati počiniti, počinim, počiniš, počini…

LEAVE A COMMENT