Počivati ili poćivati?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: počivati ili poćivati? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolu koji znači biti naslonjen, imati oslonac. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati počivati, počivam, počivaš, počiva…

OSTAVITE KOMENTAR