Kako se piše pravilno na hrvatski?

Podhranjenost ili pothranjenost?

Kako je pravilno pisati: pothranjenost ili podhranjenost, pothranjen ili podhranjen? U tvorbi sudjeluje prijedlog pod- i glagol hraniti / pridjev hranjen. Kad se zvučni glas d nađe ispred bezvučnog glasa h, prelazi u svoj bezvučni parnjak t (podhranjenost > pothranjenost). Pravilno se piše: pothranjen, pothranjenost, pothranjena, pothraniti…