Kako se piše pravilno na hrvatski?

Prijedlog ili prjedlog?

Kako je pravilno pisati: prijedlog ili prjedlog?

U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao kod primjera: bijel, cvijet, miješati, mlijeko, obavijestiti, odijelo, riječ, rijeka, svijet, prijevoz i dr. Ako je izgovor sloga kratak, piše se glasovna skupina /je/ kao u primjerima: čovjek, medvjed, djed, polumjer, razumjeti, savjet, sjena, vjera i dr.

Iako kod većine riječi ta pravila vrijede, ipak postoje određene iznimke. Tako je npr. kod riječi ‘rječnik’ koju većina stanovnika izgovara dugo, a pravilno se piše oblik s /je/: rječnik. Kod nekih pak riječi govori se i dugo i kratko, a pisanje je s glasovnom skupinom /je/: bljesak, cvjetnjak, smješko, snježni.

Postoje i iznimni primjeri poput blagdana Tijelova, koje se iz tradicijskih razloga piše s dugim slogom /ije/. Kod nekih primjera razlika u slogu /ije/ ili /je/ čak znači i razliku u značenju riječi. Tako je kod primjera: slijedeći (glagolski prilog, glagol slijediti) i sljedeći (pridjev u značenju koji je na redu).

Ovdje se radi o imenici muškog roda koja označava preporuku ili mišljenje kako nešto učiniti, ali i nepromjenjivu vrstu riječi u gramatici. Riječ je naglašena dugouzlaznim naglaskom i pravilno se piše prijedlog.

Primjeri:

  • Svi prijedlozi su dobrodošli.
  • Najteže mi je pronaći prijedloge u rečenici.
  • Njegov prijedlog da utakmice postanu besplatne činio mi se besmislen.
  • Moj prijedlog jest da zajedno naručimo pizzu.
  • Svi prijedlozi su jednoglasno odbijeni.
  • O prijedlozima se neće raspravljati.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše prijedlog, prijedloga, prijedlogu, prijedlozima, prijedlozi, prijedloge… Glagol se pravilno piše – predložiti.