Političarski ili politićarski?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: političarski ili politićarski? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu ili prilogu kojima se označava nešto što se odnosi na političare ili na način političara. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati političarski, političarskog, političarskom…

LEAVE A COMMENT