Političnost ili politićnost?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: politićnost ili političnost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava osobina onoga koji je političan. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati političnost, političnosti, političnostima…

LEAVE A COMMENT