Kako se piše pravilno na hrvatski?

Političnost ili politićnost?

Kako je pravilno pisati: politićnost ili političnost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava osobina onoga koji je političan. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati političnost, političnosti, političnostima…