Kako se piše pravilno na hrvatski?

Polumaraton, polu-maraton ili polu maraton?

Kako je pravilno pisati: polu maraton, polu-maraton ili polumaraton? Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Imenica je sastavljena od dvaju dijelova. Polu kao prvi dio riječi znači da je nešto napola ili samo dijelom. Imenica označava utrku u dužini od 42 kilometra. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati polumaraton, polumaratona, polumaratonu…