Kako se piše pravilno na hrvatski?

Polusvijet, polu svijet ili polu-svijet?

Kako je pravilno pisati: polusvijet, polu svijet ili polu-svijet?

Kad je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja u hrvatskom jeziku, govornici nerijetko nailaze na probleme i rade greške u pisanju. Ponajprije je riječ o tome da se mnoge riječi izgovaraju sastavljeno, spojeno, a pravilno ih je odvojeno pisati. S druge strane, kod nekih riječi pravilno je sastavljeno pisanje, ali ih govornici pišu rastavljeno odnosno odvojeno. Najčešći je uzrok tome što su riječi često sastavljene od više sastavnica, pa se govornicima vjerojatno čini pravilno pisati ih odvojeno.

Kod glagola se najčešće griješi u pisanju niječnice ne sastavljeno s glagolom koji slijedi. Pravilno je pisati ne radim, ne trči, ne pleše, ne odlazi, ne volimo, ne žele, ne rade, ne pjevam i tako dalje. Međutim, kad je riječ o imenicama s niječnicom ne, pravilno ih je pisati sastavljeno: nerad, nemoć, nebriga, nekultura i dr.

Dakle, ovdje je riječ o pravilima sastavljenog ili rastavljenog pisanja. Imenica muškog roda naglašena je kratkosilaznim naglaskom na prvom slogu te označava ukupnost ljudi koji nemaju ugleda među drugim ljudima. Imenice koje počinju prefiksoidom polu- pišu se sastavljeno: polusvijet, polusvijeta, polusvijetu, polusvijetom…

Primjeri:

  • Ušla je u kafić i nazvala sve goste ološom i polusvijetom.
  • U četiri ujutro na ulicama nalaze se kriminalci, prevaranti, pijanci i polusvijet.
  • Kad sam čula da je našla dečka znala sam da će biti neki pripadnik polusvijeta ili kakva propalica.
  • Ne nazivajte mene polusvijetom kad vi nemate ni znanja ni kulture, vaše su diplome bezvrijedne i stečene novcem i vezama.
  • U tu je kavanu zalazio samo društveni otpad i polusvijet, tuče i svađe bile su tu svakodnevna pojava.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše sastavljeno odnosno spojeno imenica muškog roda polusvijet, polusvijeta, polusvijetu, polusvijetom…