Pozlaćen ili pozlačen?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: pozlaćen ili pozlačen? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu trpnom koji dolazi od glagola pozlatiti. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati pozlaćen, pozlaćena, pozlaćene…

LEAVE A COMMENT