Praznovjerno ili praznovijerno?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: praznovijerno ili praznovjerno? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prilogu koji je naglašen kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati praznovjerno, praznovjerne, praznovjerni…

LEAVE A COMMENT