Kako se piše pravilno na hrvatski?

Prekograničan ili prekogranićan?

Kako je pravilno pisati: prekograničan ili prekogranićan? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što je preko granice. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati prekograničan, prekogranična, prekograničnu…