Prekogranični ili prekogranićni?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: prekogranični ili prekogranićni? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što je preko granice. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati prekogranični, prekogranična, prekograničnu…

LEAVE A COMMENT