Kako se piše pravilno na hrvatski?

Pričalica ili prićalica?

Kako je pravilno pisati: pričalica ili prićalica? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda koja označava onoga koji puno priča ili vrstu ženske narodne pjesme. Naglašena je dugouzlaznim naglaskom. Pravilno je pisati pričalica, pričalice, pričalici, pričalicom…