Kako se piše pravilno na hrvatski?

Promjeniti ili promijeniti?

Kako je pravilno pisati: promjeniti ili promijeniti?

Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Nekim govornicima takve dvojbe ne predstavljaju veliki problem, dok je nekima teško dokučiti kad pisati ije, a kad je.

Ovaj glagol dolazi od riječi mijena koja dolazi od praslavenskog i staroslavenskog měna. Glagol je u hrvatskom jeziku naglašen dugouzlaznim naglaskom i pravilno se piše: promijeniti.

Primjeri:

  • Moraš se promijeniti ako želiš da ja budem tvoja djevojka.
  • Ako se ne promijeniš, s nama je gotovo.
  • Promijenila sam se i nećeš me prepoznati.
  • Promijenio je sve šifre na svojem mobitelu, bila sam nemoćna.
  • Promijenili su vlast u državi, ali ništa drugo osim toga.

U hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše: promijenio, promijenila, promijenili, promijenivši, promijenim, promijeniš… Međutim, imenica se piše: promjena.