Kako se piše pravilno na hrvatski?

Djevojka ili dijevojka?

Kako je pravilno pisati: djevojka ili dijevojka?

U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao kod primjera: bijel, cvijet, miješati, mlijeko, obavijestiti, odijelo, riječ, rijeka, svijet, prijevoz i dr. Ako je izgovor sloga kratak, piše se glasovna skupina /je/ kao u primjerima: čovjek, medvjed, djed, polumjer, razumjeti, savjet, sjena, vjera i dr.

Iako kod većine riječi ta pravila vrijede, ipak postoje određene iznimke. Tako je npr. kod riječi ‘rječnik’ koju većina stanovnika izgovara dugo, a pravilno se piše oblik s /je/: rječnik. Kod nekih pak riječi govori se i dugo i kratko, a pisanje je s glasovnom skupinom /je/: bljesak, cvjetnjak, smješko, snježni.

Postoje i iznimni primjeri poput blagdana Tijelova, koje se iz tradicijskih razloga piše s dugim slogom /ije/. Kod nekih primjera razlika u slogu /ije/ ili /je/ čak znači i razliku u značenju riječi. Tako je kod primjera: slijedeći (glagolski prilog, glagol slijediti) i sljedeći (pridjev u značenju koji je na redu).

Ovdje je riječ o tome kako se pravilno piše imenica koja označava mladu, neudanu ženu. Budući da početni slog riječi ima kratkouzlazni naglasak, pravilno je pisati djevojka. Tako je pravilno i: djevojke, djevojaka, djevojci, djevojkama, djevojko, djevojci…

Primjeri:

  • Djevojka je sjedila sama i čekala autobus koji je kasnio.
  • Vidio sam jednu djevojku ispred zgrade fakulteta, ali više ne znam kako je izgledala.
  • Djevojka je ušla u kafić i pogledom tražila svojeg dečka.
  • Sanjao sam djevojku koja nosi crveni kaput i vozi plavi bicikl.
  • To je brat one djevojke koja svaki dan ovdje pije kavu.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše imenica ženskog roda djevojka, djevojke, djevojkama. U dativu i lokativu provodi se glasovna promjena sibilarizacija – djevojci. Pridjev se pravilno piše djevojački.