Pronalazački ili pronalazaćki?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: pronalazaćki ili pronalazački? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu i prilogu kojima se označava nešto što se odnosi na pronalazače ili na način pronalazača. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati pronalazački, pronalazačkog, pronalazačkom…

LEAVE A COMMENT