Kako se piše pravilno na hrvatski?

Prosvjećivati ili prosvijećivati?

Kako je pravilno pisati: prosvijećivati ili prosvjećivati? Dvojbe u pisanju između glasova /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o nesvršenom glagolu koji znači širiti prosvjetu i znanje. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati prosvjećivati, prosvjećujem, prosvjećuješ, prosvjećuje…