Prosvjetiteljski ili prosvijetiteljski?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: prosvjetiteljski ili prosvijetiteljski? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu i prilogu kojim se označava nešto što se odnosi na prosvjetitelje ili na način prosvjetitelja. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati prosvjetiteljski, prosvjetiteljskog, prosvjetiteljskom…

LEAVE A COMMENT