Kako se piše pravilno na hrvatski?

Provjetriti ili provijetriti?

Kako je pravilno pisati: provijetriti ili provjetriti? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o svršenom glagolu koji znači učiniti nešto svježim, pustiti svježi zrak. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati provjetriti, provjetrim, provjetriš…