Prozračan ili prozraćan?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: prozraćan ili prozračan? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu trpnom koji dolazi od glagola prozračiti. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati prozračan, prozračna, prozračni…

LEAVE A COMMENT