Rasvjetljivač ili rasvjetljivać?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: rasvjetljivač ili rasvjetljivać? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava onaj koji upravlja izvorom svijetla. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati rasvjetljivač, rasvjetljivača, rasvjetljivaču..

LEAVE A COMMENT