Rasvjetljivačica ili rasvijetljivačica?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: rasvjetljivačica ili rasvijetljivačica? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava ona koja upravlja izvorom svijetla. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati rasvjetljivačica, rasvjetljivačice, rasvjetljivačici…

LEAVE A COMMENT