Rasvjetljivačica ili rasvjetljivaćica?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: rasvjetljivačica ili rasvjetljivaćica? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava ona koja upravlja izvorom svijetla. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati rasvjetljivačica, rasvjetljivačice, rasvjetljivačici…

LEAVE A COMMENT