Rasvjetljivati ili rasvijetljivati?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: rasvijetljivati ili rasvjetljivati? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o nesvršenom glagolu koji baciti na nešto puno svjetlo ili u prenesenom značenju pojasniti nešto. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati rasvijetliti, rasvijetlim, rasvijetliš, rasvijetli…

LEAVE A COMMENT