Kako se piše pravilno na hrvatski?

Razbojnički ili razbojnićki?

Kako je pravilno pisati: razbojnićki ili razbojnički? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prilogu i pridjevu kojima se označava nešto što se odnosi na razbojnike. Naglašeni su dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati razbojnički, razbojničkog, razbojničkom…