Kako se piše pravilno na hrvatski?

Razgraničavati ili razgranićavati?

Kako je pravilno pisati: razgranićavati ili razgraničavati? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o nesvršenom glagolu koji znači utvrditi granice. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati razgraničavati, razgraničavam, razgraničavaš…