Razgraničenost ili razgranićenost?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: razgranićenost ili razgraničenost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava svojstvo onoga što je razgraničeno. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati razgraničenost, razgraničenosti, razgraničenostima…

LEAVE A COMMENT