Razrijediti ili razrjediti?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: razrijediti ili razrjediti? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovaj glagol u korijenu riječi ima praslavenski i staroslavenski oblik: rědъkъ, odnosno hrvatski: rijedak. Glagol je naglašen dugouzlaznim naglaskom i pravilno se piše: razrijediti. Također je ispravno: razrijedim, razrijediš, razrijedili, razrijedile, razrijedivši…

OSTAVITE KOMENTAR