Kako se piše pravilno na hrvatski?

Rijedak ili rjedak?

Kako je pravilno pisati: rijedak ili rjedak?

U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao kod primjera: bijel, cvijet, miješati, mlijeko, obavijestiti, odijelo, riječ, rijeka, svijet, prijevoz i dr. Ako je izgovor sloga kratak, piše se glasovna skupina /je/ kao u primjerima: čovjek, medvjed, djed, polumjer, razumjeti, savjet, sjena, vjera i dr.

Iako kod većine riječi ta pravila vrijede, ipak postoje određene iznimke. Tako je npr. kod riječi ‘rječnik’ koju većina stanovnika izgovara dugo, a pravilno se piše oblik s /je/: rječnik. Kod nekih pak riječi govori se i dugo i kratko, a pisanje je s glasovnom skupinom /je/: bljesak, cvjetnjak, smješko, snježni.

Postoje i iznimni primjeri poput blagdana Tijelova, koje se iz tradicijskih razloga piše s dugim slogom /ije/. Kod nekih primjera razlika u slogu /ije/ ili /je/ čak znači i razliku u značenju riječi. Tako je kod primjera: slijedeći (glagolski prilog, glagol slijediti) i sljedeći (pridjev u značenju koji je na redu).

U ovom primjeru radi se o tome piše se li se pravilno pridjev rijedak ili rjedak.
Ovaj pridjev dolazi od praslavenskog i staroslavenskog rědъkъ. U hrvatskom jeziku ima dugouzlazni naglasak i pravilno se piše: rijedak. Pravilno je i: rijetka, rijetko, rijetkim, rijetkih, rijetkog, rijetkost…

Primjeri:

  • Umak je bio toliko rijedak i neukusan da se nije jelo dalo jesti.
  • Rijedak slučaj je taj da ti dođeš na posao na vrijeme, a danas si čak uranio.
  • To je tako rijedak događaj u našoj kući da ti brišeš prašinu.
  • Rijetki su dani koje smo proveli zajedno, ali svi ti dani su mi u najljepšem sjećanju.
  • Rijetko kad išta komentiram, ali ovaj komplet ti zaista vrhunski stoji.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše pridjev rijedak, rijetka, rijetko, rijetkih, rijetkog, rijetkima, rijetkoj…