Rijedak ili rjedak?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: rijedak ili rjedak? Dvojbe između glasovnih skupina /ije/ i /je/ česte su u hrvatskom jeziku. Ovaj pridjev dolazi od praslavenskog i staroslavenskog rědъkъ. U hrvatskom jeziku ima dugouzlazni naglasak i pravilno se piše: rijedak. Pravilno je i: rijetka, rijetko, rijetkim, rijetkih, rijetkog, rijetkost…

OSTAVITE KOMENTAR