Republici ili republiki?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: republiki ili republici? Ovdje je riječ o dativu i lokativu imenice ženskog roda koja označava politički sustav u kojem vlast drži izabrani predstavnik građana. Naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U tvorbi ove dativa i lokativa ove imenice provodi se glasovna promjena sibilarizacija. Sibilarizacija je glasovna promjena u kojoj se suglasnici k, g, h zamjenjuju suglasnicima c, z, s ispred samoglasnika i. Pravilno je pisati republici.

LEAVE A COMMENT