Politički ili politićki?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: politički ili politićki? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu i prilogu koji označavaju nešto što se odnosi na politiku ili na način politike. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati politički, političkog, političkom, političke…

OSTAVITE KOMENTAR