Sačiniti ili saćiniti?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: saćiniti ili sačiniti? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o svršenom glagolu koji je naglašen kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati sačiniti, sačinim, sačiniš. sačini…

LEAVE A COMMENT