Sačinjavati ili saćinjavati?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: saćinjavati ili sačinjavati? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o nesvršenom glagolu koji je naglašen dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati sačinjavati, sačinjavam, sačinjavaš…

LEAVE A COMMENT