Simbolički ili simbolićki?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: simbolićki ili simbolički? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prilogu kojim se označava nešto što je poput simbola. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati simbolički, simboličkog, simboličkom, simboličke…

LEAVE A COMMENT