Sjekać ili sjekač?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: sjekać ili sjekač? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda koja označava alat koji se koristi za sječu. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati sjekač, sjekača, sjekaču, sjekačem…

LEAVE A COMMENT