Skeptičan ili skeptićan?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: skeptićan ili skeptičan? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava onoga koji je obuzet skepsom. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati skeptičan, skeptična, skeptični…

LEAVE A COMMENT