Kako se piše pravilno na hrvatski?

Skeptički ili skeptićki?

Kako je pravilno pisati: skeptićki ili skeptički? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prilogu i pridjevu kojima se označava nešto što se odnosi na skeptike. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati skeptički, skeptičkog, skeptičkom…