Skeptično ili skeptićno?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: skeptićno ili skeptično? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prilogu koji je naglašen kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati skeptično, skeptične, skeptični…

LEAVE A COMMENT