Kako se piše pravilno na hrvatski?

Sliki ili slici?

Kako je pravilno pisati: sliki ili slici?

Ovdje je riječ o tome provodi li se kod imenice slika sibilarizacija ili ne.
Sibilarizacija je glasovna promjena pri kojoj se glasovi k, g i h ispred e i i mijenjaju u glasove c, z i s. Neki od primjera u kojima se sibilarizacija provodi su: vuk – vuci, majka – majci, junak – junaci, grijeh – grijesi.

Naravno, kod glasovnih promjena postoje i odstupanja u kojima se promjene ne provode.

U ovom slučaju provodi se glasovna promjena sibilarizacija i pravilno se piše – slici. Slici jest oblik u dativu i lokativu imenice slika.

Primjeri:

  • Ljepotu koju je vidio na toj slici nije mogao opisati riječima.
  • Divio se slici koja je visila na zidu u njegovu uredu.
  • Razgovarali su o slici koju je naslikala njegova baka.
  • Prišli su slici na raspalom zidu i tužno se pogledali.
  • Prepoznali su je po slici koju su vidjeli već prije.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše dativ i lokativ imenice ženskog roda slika – slici. Odnosno, u tvorbi dativa i lokativa jednine provodi se glasovna promjena sibilarizacija. Suglasnik k ispred glasa i prelazi u suglasnik c.