Vidio ili vidjeo?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: vidio ili vidjeo?

Ovdje je riječ o dvojbi kako pravilno pisati glagolski pridjev radni glagola vidjeti.
Pored glagolskog pridjeva trpnog, glagolski pridjev radni sudjeluje u tvorbi glagolskih vremena, a najčešće ga susrećemo u perfektu s pomoćnim glagolom biti.

Glagolski pridjev radni tvori se od infinitivne osnove i nastavaka -o, -la, -lo, -li, -le, -la.

U ovom primjeru do greške dolazi u jednini muškog roda. Pravilno je pisati oblik: vidio.

Primjeri pravilne uporabe su sljedeći:
Vidio je njih dvoje kako šetaju u parku.
Otišao je vani i vidio razdraganu gomilu kako pjevaju uglas.
Nakon što je otišao u Beč shvatio je da ja ne znam praviti kolače.
Ona je vidjela što se događa, a on je vidio ono u što je odavno sumnjao.

Slična se pogreška često događa i kod glagola htjeti, gdje je pravilan glagolski pridjev radni – htio.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše: vidio.

LEAVE A COMMENT