Vidio, vidjeo ili vidijo?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: vidjeo, vidijo ili vidio? U nekim govorima hrvatskog jezika može se često čuti oblik vidija, vidjeo i slično. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu radnom glagola vidjeti koji je naglašen kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati vidio.

LEAVE A COMMENT