Smjesta ili smijesta?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: smjesta ili smijesta? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prilogu koji znači istog trenutka. Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati smjesta.

OSTAVITE KOMENTAR